Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen

28.8.2023

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen, jossa täydennetään johtokuntaa

Aika: keskiviikko 13.9.2023 klo 17.00 alkaen

Paikka: online kokous

 Käsiteltävänä sääntöjen mukaiset asiat:

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle

  a. puheenjohtaja

  b. sihteeri

  c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

  d. kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Valitaan johtokunnan jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

6.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

7.Päätetään kokous

 TERVETULOA! 

  - Patrik Söderström, Vantaa Diving johtokunnan puheenjohtaja

Tiedustelut johtokunnan työskentelystä voi lähettää sähköpostitse patrik.soderstrom.vantaadiving@gmail.com