Alkeistason ryhmät (uusi harrastaja)

Alkeistason ryhmävalintaan vaikuttavat uuden harrastajan ikä ja uimataito. Vaihtoehdot (Minit, Maxit tai Alkeisryhmät) löytyvät vasemmalla olevasta valikosta.