Maksuperusteet / ilmoittautumisen ja maksamisen ohjeet

Uimahyppyryhmät

Kaudet, ryhmäpaikkojen sitovuus ja jäsenyys

Uimahypyt on jaettu kolmeen kauteen. Syyskausi on elo-joulukuu, kevätkausi tammi-toukokuu ja kesäkausi kesä-heinäkuu.
 Uimahyppyseuran jäsenyys on edellytys seuran harjoitusryhmiin ilmoittautumiselle. Jäsenyys koskee kautta, johon osallistutaan (syksy / kevät / kesä). Lisätietoa jäsenyydestä.

Uimahyppyryhmiin ilmoittaudutaan yhdelle kaudelle kerrallaan, mutta kuitenkin siten, että syyskauden ilmoittautuminen jatkuu automaattisesti myös kevätkaudelle, ellei jäsen itse peruuta ilmoittautumista. Kevätkauden ilmoittautuminen koskee vain kyseistä kautta. 

Ilmoittautumiskäytännöt 

Uudelle osallistujalle pitää ennen ryhmäilmoittautumista luoda MyClub ID. Alle 18-vuotiaalle pitää aina lisätä myös huoltajan yhteystiedot. Yhteystietojen ajan tasalla pitäminen on osallistujan vastuulla.

Ryhmäpaikka varataan ilmoittautumalla MyClub-jäsenpalvelun kautta. 

Uimahallin sisäänpääsymaksu

Vantaan kaupunki ei peri alaikäiseltä harrastajalta uimahallin sisäänpääsymaksua 1.9.2022 alkaen. Täysi-ikäinen maksaa sisäänpääsymaksun aina itse. 

Kokeilujaksot uusille harrastajille 

Uusille harrastajille järjestetään matalan kynnyksen kokeilujaksot syys- ja kevätkausien alussa. Kokeilujakso sisältää kaksi harjoituskertaa. Kokeilujaksolle ilmoittaudutaan MyClub-jäsenpalvelun kautta. Ilmoittautumisen jälkeen uudelle harrastajalle muodostuu sähköpostin välityksellä vahvistus ja lasku. Laskun eräpäiväksi kirjautuu 7 päivää toisen harjoituskerran jälkeen. Mikäli harrastusta halutaan jatkaa kokeilukertojen jälkeen, niin kokeilujakson lasku pitää maksaa. Sen jälkeen uusi harrastaja automaattisesti liittyy sekä Vantaa Divingin että kyseisen ryhmän jäseneksi, jonka kokeilukerroille osallistui. Loppukauden lasku tulee myöhemmin sähköpostitse. Jälkimmäiselle laskulle tulee 14 pv maksuaika. Mikäli harrastusta ei jatketa kokeilukertojen jälkeen, tulee siitä ilmoittaa seuralle sähköpostitse (vantaadiving@gmail.com) välittömästi tai viimeistään ennen kuin kokeilujakson lasku erääntyy. Kirjallisen ilmoituksen jälkeen kokeilujakson lasku hyvitetään.

 
 Kauteen sisältyvät harjoitukset 

Jokaiseen kauteen sisältyy noin 14–16 harjoitusviikkoa. Seura järjestää ensisijaisesti korvaavia harjoituskertoja yllättävien peruutuksien tilalle. Vantaa Diving ei kuitenkaan korvaa harjoituksia, jotka joudutaan perumaan muiden tahojen vuoksi.


 Kauden päätteeksi annettujen ryhmäsuosituksien toimintaohjeet

Seura ilmoittaa jokaiselle harrastajalle kevätkausien lopussa (pääsääntöisesti) ryhmäsuosituksen seuraavalle kaudelle. Tarvittaessa suositus voidaan antaa myös syyskauden lopussa. Harrastaja voi ilmoittautua seuraavalle kaudelle joko suosituksen mukaiseen ryhmään (suositeltava vaihtoehto) tai samaan ryhmään, missä on ollut aiemmalla kaudella.

Sairastuminen, lääkärintodistus, hyvitykset ja korvaamiset

Sairastuminen ja lääkärintodistus: ilmoittautumisen saa perua lääkärintodistusta vastaan kokonaan, jos lääkärintodistuksesta käy ilmi, että tauko uimahypyistä tai uinnista tulee olemaan yli 3 kk.

Osahyvityksen kauden aikaisesta maksusta saa lääkärintodistusta vastaan, jos hyppääjä sairastuu yli kahden viikon ajaksi. Omavastuuaika on 2 viikkoa, jolloin hyvitystä maksetaan kolmannesta viikosta eteenpäin.

Satunnaisia poissaoloja uimahyppyryhmistä voi korvata toisten ryhmien harjoituksissa mahdollisimman pian poissaolon jälkeen. Korvauskertaan tulee ilmoittautua viimeistään viikkoa ennen ko. harjoitusta täyttämällä korvauslomake. Tuntien korvaajia voidaan ottaa tunneille vain rajallinen määrä, joten korvaajalle ilmoitetaan erikseen, jos toivottu korvauskerta ei osallistujamäärän puolesta ole mahdollinen. Korvauskäytännön voi estää pahentunut koronatilanne tms. tilanne/rajoitukset.

Maksaminen 

Maksaminen tapahtuu onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen laskulla, joka lähetetään asiakkaalle sähköpostitse. Uusille harrastajille muodostuu ilmoittautumisen yhteydessä kahden kokeilukerran lasku. Tämä koskee ilmoittautumisia Minit-, Maxit- ja Alkeisryhmiin. Kokeilujakson lasku maksetaan vain siinä tapauksessa, että harrastaja päättää jatkaa harrastusta. Päätös jatkamisesta pitää tehdä viimeistään 7 päivän sisällä kokeilujakson toisen harjoituskerran jälkeen. Loppukauden lasku (14 pv maksuaika) lähetetään kokeilujakson jälkeen, jos uusi harrastaja on päättänyt jatkaa uutta harrastustaan. Kokeilujakson laskun voi jättää maksamatta vain, jos uuden harrastuksen keskeyttämisestä ilmoitetaan sähköpostitse (vantaadiving@gmail.com) ennen kuin kokeilujakson lasku on erääntynyt.

Kaikissa muissa ryhmissä kauden maksu jaetaan kahteen yhtä suureen osaan. Tämä koskee jatkoryhmiä (tasot 1–4), Temppuryhmiä, Nuorten harrasteryhmää ja Aikuisten ryhmää. Ensimmäisen osan lasku lähetetään sähköpostitse heti ilmoittautumisen jälkeen ja laskulle tulee 14 päivän maksuaika. Kauden jälkimmäisen osan lasku lähetetään jäsenelle kauden puolivälissä. Toiselle laskulle tulee myös 14 päivän maksuaika.


 Tiedotus

Kaikki tiedotteet lähetetään pääsääntöisesti sähköpostilla ja kiireellisissä tapauksissa tekstiviestillä. Sen takia on todella tärkeää, että kaikki yhteystiedot ovat oikeat ja ajan tasalla. Vastuu tiedoista on ilmoittautujalla / huoltajalla.

Vakuutukset

Jokaiselle uimahyppyryhmien harjoituksiin osallistuvalle suositellaan voimassa olevaa vakuutusta, joka kattaa liikunnan harrastetoiminnan. Vakuutuksensa voimassaolosta vastaa harrastaja/huoltaja.

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus ei sisälly kausimaksun hintaan. Lisätietoa vakuutuksesta.

Uimahyppyleirit

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu muClub-ohjelman kautta. Uimahyppyseuran jäsenyys on seuran uimahyppyleireille ilmoittautumisen edellytys. Jäsenyys koskee sitä kautta, jolloin leirille osallistutaan (syksy / kevät / kesä).

Ilmoittautumiskäytännöt ja maksut

Uudet käyttäjät luovat ilmoittautumisen yhteydessä käyttäjätilin myClub-ohjelmaan. Ilmoittautuminen tapahtuu vaiheittain siten, että 1. vaiheessa luodaan oma henkilökohtainen myClub ID ja 2. vaiheessa syötetään seuran toimintaan osallistujan henkilön tiedot. Vanhat käyttäjät pääsevät suoraan leiri-ilmoittautumiseen. Leirille ei voi osallistua ilman ilmoittautumista. Leiri järjestetään, jos ilmoittautumisia saadaan vähintään 8. Mahdollisesta peruutuksesta tiedotetaan myClub-käyttäjätilille kirjattuun sähköpostiin. Seura ei vakuuta lapsia automaattisesti.

Laskutus

Laskut toimitetaan sähköpostilla ja maksuaikaa on 14 vrk. Jos tiedätte etukäteen, että ette pysty maksamaan laskua eräpäivään mennessä, ottakaa yhteyttä laskutussähköpostiin. 

Jos laskua ei ole maksettu ajoissa:

  • 7 päivää eräpäivästä tulee muistutussähköposti
  • 14 päivää eräpäivästä tulee postitse muistutuslasku, jossa on lisäksi muistutusmaksu 5€. Muistutuslaskun maksuaika on 1 viikko.
  • 14 päivää muistutuslaskun eräpäivästä lasku menee perintätoimistoon.

Jos maksu on maksettu väärällä viitenumerolla tai ilman sitä, järjestelmä ei merkitse maksua maksetuksi ja järjestelmä lähettää muistutussähköpostin sekä laskun.

Tiedotus

Kaikki tiedotteet lähetään pääsääntöisesti sähköpostilla ja kiireellisissä tapauksissa tekstiviestillä. Tämän takia on todella tärkeää, että kaikki yhteystiedot, ovat oikeat ja ajan tasalla. Vastuu tiedoista on ilmoittautujalla / huoltajalla.


Ilmoittautumisen peruminen

Ilmoittautuminen on sitova ja sen voi perua vain lääkärintodistusta vastaan (kts. alle)

Lääkärintodistuksella osallistumisen peruuttaminen

  • 14 vuorokautta ennen leirin alkamisajankohtaa - 100 % palautus
  • 14-7 vuorokautta ennen leirin aloituspäivää - 100 % palautus vähennettynä 15 € toimistokululla
  • Alle 7 vuorokautta ennen alkamispäivää tai leirin alkamisen jälkeen. Palautettavasta summasta vähennetään 15 € toimistokulu ja leiriläistä varten tilatut ruokailukulut (10 €/leiripäivä).