Maksuperusteet / ilmoittautumisen ja maksamisen ohjeet

Uimahyppyjen harrastetoiminta 2024-2025

Kausi, ryhmäpaikkojen sitovuus ja jäsenyys

Harrastetoiminnan kurssit kestävät elokuusta toukokuuhun. Uimahyppyseuran jäsenyys on edellytys seuran harjoitusryhmiin ilmoittautumiselle. Seuran jäsenyys koskee koko toimintakautta. Lisätietoa jäsenyydestä.

Elokuussa alkavan kurssin ilmoittautumisella liitytään mukaan seuran syys- ja kevätkauden toimintaan. Maksettu jäsenmaksu kattaa myös mahdollisen osallistumisen kesäkauden toimintaan. Syksyllä tehty ilmoittautuminen jatkuu automaattisesti myös kevätkaudelle, ellei jäsen itse peruuta ilmoittautumista viimeistään 1.12.2024. Kevätkauden ilmoittautuminen koskee vain kyseistä kautta. 

Ilmoittautumiskäytännöt 

Ryhmäpaikka varataan ilmoittautumalla MyClub-jäsenpalvelun kautta. 

Uudelle harrastajalle pitää ennen ryhmäilmoittautumista luoda MyClub ID. Alle 18-vuotiaalle pitää aina lisätä myös huoltajan yhteystiedot. Yhteystietojen ajan tasalla pitäminen on osallistujan vastuulla.


Kokeilujaksot uusille harrastajille 

Uusille alkeisryhmien (Minit, Maxit, Alkeisryhmät) harrastajille järjestetään matalan kynnyksen kokeilujaksot syys- ja kevätkausien alussa. Kokeilujakso sisältää kaksi harjoituskertaa. Kokeilujaksolle ilmoittaudutaan MyClub-jäsenpalvelun kautta. Ilmoittautumisen jälkeen uudelle harrastajalle muodostuu sähköpostin välityksellä vahvistus ja lasku. Laskun eräpäiväksi kirjautuu 7 päivää toisen harjoituskerran jälkeen. Mikäli harrastusta halutaan jatkaa kokeilukertojen jälkeen, niin kokeilujakson lasku pitää maksaa. Sen jälkeen uusi harrastaja automaattisesti liittyy sekä Vantaa Divingin että kyseisen ryhmän jäseneksi, jonka kokeilukerroille osallistui. Loppukauden lasku tulee myöhemmin sähköpostitse. Jälkimmäiselle laskulle tulee 14 pv maksuaika. Mikäli harrastusta ei jatketa kokeilukertojen jälkeen, tulee siitä ilmoittaa seuralle sähköpostitse (vantaadiving@gmail.com) välittömästi tai viimeistään ennen kuin kokeilujakson lasku erääntyy. Kirjallisen ilmoituksen jälkeen kokeilujakson lasku hyvitetään.

 
Kauteen sisältyvät harjoitukset 

Jokaiseen kauteen sisältyy noin 14–16 harjoitusviikkoa. Seura järjestää ensisijaisesti korvaavia harjoituskertoja yllättävien peruutuksien tilalle. Vantaa Diving ei kuitenkaan korvaa harjoituksia, jotka joudutaan perumaan muiden tahojen vuoksi.


Kauden päätteeksi annettujen ryhmäsuosituksien toimintaohjeet

Seura ilmoittaa jokaiselle harrastajalle kevätkausien lopussa ryhmäsuosituksen seuraavalle kaudelle. Tarvittaessa suositus voidaan antaa myös syyskauden lopussa. Harrastaja voi ilmoittautua seuraavalle kaudelle joko suosituksen mukaiseen ryhmään (suositeltava vaihtoehto) tai samaan ryhmään, missä on ollut kuluneella kaudella. 

Sairastuminen, lääkärintodistus, hyvitykset ja korvaamiset

Sairastuminen ja lääkärintodistus: ilmoittautumisen saa perua lääkärintodistusta vastaan kokonaan, jos lääkärintodistuksesta käy ilmi, että tauko uimahypyistä tai uinnista tulee olemaan yli 3 kk.

Osahyvityksen kauden aikaisesta maksusta saa lääkärintodistusta vastaan, jos hyppääjä sairastuu yli kahden viikon ajaksi. Omavastuuaika on 2 viikkoa, jolloin hyvitystä maksetaan kolmannesta viikosta eteenpäin. 

Satunnaisia poissaoloja uimahyppyryhmistä voi korvata toisten ryhmien harjoituksissa mahdollisimman pian poissaolon jälkeen. Korvauskertaan tulee ilmoittautua viimeistään viikkoa ennen ko. harjoitusta täyttämällä korvauslomake. Tuntien korvaajia voidaan ottaa tunneille vain rajallinen määrä, joten korvaajalle ilmoitetaan erikseen, jos toivottu korvauskerta ei osallistujamäärän puolesta ole mahdollinen. Korvauskäytännön voi estää esim. pahentunut koronatilanne tms. tilanne/rajoitukset.

Maksaminen 

Maksaminen tapahtuu onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen laskulla, joka lähetetään sähköpostitse. Uusille harrastajille muodostuu ilmoittautumisen yhteydessä kahden kokeilukerran lasku. Tämä koskee ilmoittautumisia Minit-, Maxit- ja Alkeisryhmiin. Kokeilujakson lasku maksetaan vain siinä tapauksessa, että harrastaja päättää jatkaa harrastusta. Päätös jatkamisesta pitää tehdä viimeistään 7 päivän sisällä kokeilujakson toisen harjoituskerran jälkeen. Loppukauden lasku (14 pv maksuaika) lähetetään kokeilujakson jälkeen, jos uusi harrastaja on päättänyt jatkaa uutta harrastustaan. Kokeilujakson laskun voi jättää maksamatta vain, jos uuden harrastuksen keskeyttämisestä ilmoitetaan sähköpostitse (vantaadiving@gmail.com) ennen kuin kokeilujakson lasku on erääntynyt.

Kaikissa muissa ryhmissä kauden maksu jaetaan kahteen yhtä suureen osaan. Ensimmäisen osan lasku lähetetään sähköpostitse heti ilmoittautumisen jälkeen ja laskulle tulee 14 päivän maksuaika. Kauden jälkimmäisen osan lasku lähetetään jäsenelle kauden puolivälissä. Toiselle laskulle tulee myös 14 päivän maksuaika.

Vantaan kaupunki ei peri alaikäiseltä harrastajalta uimahallin sisäänpääsymaksua 1.9.2022 alkaen. Täysi-ikäinen maksaa sisäänpääsymaksun aina itse. Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus ei sisälly kausimaksun hintaan. 

Sisaralennus

Mikäli samasta taloudesta osallistuu Vantaa Divingin toimintaan myös toinen perheenjäsen, niin vähemmän maksavan perheenjäsenen maksusta myönnetään 10 % alennus. Sisaralennus myönnetään ja tehdään hyvityksenä jälkikäteen, kun harrastaja on itse ilmoittautuessaan merkinnyt oikeuden sisaralennukseen ja kirjannut myös toisen perheenjäsenen nimen. Teknisten syiden takia hyvitys tehdään jälkikäteen.


Tiedotus

Kaikki viestit/tiedotteet lähetetään pääsääntöisesti sähköpostilla ja kiireellisissä tapauksissa tekstiviestillä. Sen takia on todella tärkeää, että kaikki yhteystiedot ovat oikeat ja ajan tasalla. Vastuu tiedoista on ilmoittautujalla/huoltajalla.

Vakuutukset

Jokaiselle uimahyppyryhmien harjoituksiin osallistuvalle suositellaan voimassa olevaa vakuutusta, joka kattaa uimahyppyjen harrastetoiminnan. Vakuutuksensa voimassaolosta vastaa harrastaja/huoltaja. Lisätietoa vakuutuksesta.