Tässä ovat asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

26.6.2014

Vantaa Diving on toteuttanut asiakastyytyväisyyskyselyt vauva- ja perheuimareiden, masters-hyppääjien sekä lapsihyppääjien vanhempien joukossa. Kyselyissä käytettiin lähinnä positiivisia väitteitä, joita piti arvioida asteikolla 1 (täysin eri mieltä) - 5 (täysin samaa mieltä), ja kaksi kenttää, joihin voi jättää vapaamuotoista palautetta. Ohessa on yhteenveto kyselyjen tuloksista, joiden yksityiskohdat lähetetään seuran jäsenille sähköpostitse 15.7.

Lasten uimahyppyryhmät

Hyppäävien lasten vanhemmille osoitetusta kyselystä on tiedotettu sähköpostitse 280 henkilöä. Kyselyyn on vastannut 16% sähköpostin vastaanottajamäärästä.

Kuten vastauksista kävi ilmi, seura pärjää tehtävissään melko hyvin, sillä kaikkien positiivisten väitteiden keskiarvot ylittävät arvion 3 = en osaa sanoa. Keskiarvoinen kokonaistyytyväisyys on pysynyt 4,17 pisteellä.

Pienimmät pisteet, keskimäärin 3,27, saivat tiedotukseen liittyvät muuttujat. Näin esimerkiksi vanhemmat eivät aina tiedä riittävästi siitä, mitä lastensa harjoituksissa tapahtuu, ja tiedonkulku ohjaajien ja vanhempien välissä on selkeästi syytä kehittää.

Ohjaukseen liittyvät muuttujat saivat keskimäärin 3,90 pistettä. Koska tiedotus sai huomattavan pinet pisteet, on mahdollista, että vanhempien epävarmuus ohjaajatoimintamme laadusta johtuu mm. tiedotuksen puutteesta. Seura on ajan myötä kehittänyt oman lähestymistapansa ohjausta kohti, ja ohjaajat kuluttavat suuren osan ajastaan jokaisen hyppääjän ohjauksen suunnitteeluun. Kuitenkaan vanhemmat eivät saa riittävästi tietoa lastensa menestyksistä.

Kyselyn tuloksista johtuen yksi seuran tärkeimmistä tavoitteista on viestinnän parantaminen. Syksyn kurssien yhteydessä on aikomuksena toimittaa jokaiselle vanhemmalle infopaketti, jossa on lueteltuna lapsensa kurssin tavoitteet. Kurssin kuluessa järjestetään vanhempaintilaisuus, jossa kerrotaan, kuinka hyvin hyppääjät ovat onnistuneet näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Kyselyn tulokset otetaan huomioon muissakin meneillään olevissa projekteissa.

Aikuisten uimahyppyryhmät (Mastersit)

Linkki kyselyyn lähetettiin 21 henkilölle, joista kyselyyn vastasivat 9 henkilöä eli vähän alle 50%.

Samoin kuin hyppäävien lasten vanhemmat, masters-hyppääjät ovat arvioineet kaikki muuttujat keskimäärin yli kolmella pisteellä. 

Muutamat seikat vaikuttavat masters-hyppääjien näkökulmasta huomattavankin paremmalta kuin lasten ryhmissä. Näin ohjaukseen liittyvät positiiviset väitteet saivat masters-hyppääjien kyselyssä keskimäärin 4,52 pistettä.

Toisaalta kulut jättävät master-ryhmissä parantamisen varaa. Matsersien uimahypyissä aiheutuvat kulut ovat minun mielestäni kohtuullisia -väite sai vain 3,22 pisteettä osuen En osaa sanoa ja Jokseenkin samaa mieltä -vaihtoehtojen väliin. Vapaamuotoisista kommenteista päätellen tämä johtunee suurilta osin kilpaileville hyppääjille aiheutuvista kisakuluista.

Vauva- ja perheuintiryhmät

Kysely lähetettiin 50 vastaanottajalle, ja siihen vastasi 30 henkilöä. Täten vastaajaprosentti oli 60%.

Erittäin korkeat pisteet saivat vauva- ja perheuinnin ryhmissä ohjaus (4,43) ja tiedotus (4,29). Molemmat vauvauinnin ohjaajat Hilppa ja Ulrika saivat tosi positiivista palautetta vapaamuotoisessakin kyselyn osiossa.

Moni vastaaja on arvostellut seuran korvauskäytäntöjä. Koska kaikki vauvauinnit pidetään samana viikonpäivänä, väliin jätettyjä kertoja ei ole tähän hetkeen asti pystytty korvaamaan. Kuitenkin syksystä alkaen seura aikoo järjestää vauvauinnit myös maanantaisin Havukosken palvelukeskuksessa, ja niin Tikkurilan kuin Myyrmäen uimareilla on mahdollisuus käydä siellä korvaamassa poissaolot.

Havukosken vauvauinnista tulee lisätietoja 15.7.

Kiitos kaikille vastanneille!