Seuran kevätkokous ti 7.5.2024 klo 19.00

22.4.2024

Kutsu Vantaa Diving ry:n vuosittaiseen kevätkokoukseen


Aika: tiistai 7.5.2024 klo 19.00 alkaen

Paikka: online kokous

Käsiteltävänä sääntöjen mukaiset asiat:

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle

  a. puheenjohtaja

  b. sihteeri

  c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

  d. kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

6. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus sekä jäsenkauden pituus

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

9. Valitaan johtokunnan jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

10.Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia

11.Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

12.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13.Päätetään kokous

TERVETULOA!

  - Patrik Söderström, Vantaa Diving johtokunnan puheenjohtaja

Tiedustelut johtokunnan työskentelystä voi lähettää sähköpostitse patrik.soderstrom.vantaadiving@gmail.com