Ylimääräisen yhdistyskokouksen tulokset

23.6.2014

17.6 pidetyssä kokouksessa järjestettiin uudestaan johtokuntavaalit. Ennen kokousta johtokuntaan asettuivat ehdoille Nora Viljaniemi (kiinnostunut puheenjohtajan tai jäsenen tehtävästä), Alina Kantola (jäsenen tehtävä), Tania Piekkanen (jäsenen tehtävä) ja Susanna Kuokkanen-Shrestha (varajäsenen tehtävä). Kokouksessa ei ilmoittautunut muita ehdokkaita. Täten kaikki halukkaat valittiin johtokuntaan.

Johtokunnan varapuheenjohtaja Niko Airas avasi kokouksen klo 18.00. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jussi Heinonen, sihteeriksi Alexandra Zakharova, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Ilkka Vehmaan-Kreula ja Taina Kanerva. Kokouksessa oli läsnä 26 äänioikeutettua jäsentä.

Sirja Rytkönen kertoi, että kutsu kokoukseen oli julkaistu sääntöjen mukaisesti kaksi viikkoa ennen kokousta seuran etusivulla. Täten ylimääräinen kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Niko Airas kertoi, että ylimääräinen kokous pidetään, sillä yli 10 % jäsenistä ovat allekirjoittaneet moitekanteen, jonka mukaan varsinaisen kevätkokouksen johtokunnan jäsenten vaaleja ei pidetty yhdistyslain ja järjestön sääntöjen mukaisesti. Lisäksi Niko Airas on eronnut johtokunnan puheenjohtajan tehtävästä ja kokouksessa valitaan uusi johtokunnan puheenjohtaja.

Tania Piekkanen, joka oli laatinut moitekanteen, selitti sen yksityiskohtia. Hänen mukaansa varsinainen kevätkokous ei ollut lainvoimainen seuraavista syistä:

-       Kokous järjestettiin meluisassa ympäristössä, jolloin kaikilla kokoukseen osallistuneilla ei ollut selvää mistä ja miten asioista oltiin päättämässä.

-       Johtokunnan vaali olisi täytynyt pitää sääntöjen mukaisesti enemmistövaalina. Kuitenkin kokouksessa jokainen sai äänestää vain yhtä ehdokasta kerrallaan ja jäsenten valinta suoritettiin useana äänestyksenä.Vaalin toimittamisessa oli myös pieniä epäselvyyksiä.

-       Kokous päätti, että seuran toimihenkilöt ovat esteellisiä osallistumaan johtokunnan jäsenten vaaleihin. Patentti- ja rekisterihallituksen asiantuntijan mukaan näin ei olisi pitänyt toimia.

Puheenjohtajan vaalit

Ennen kokousta ehdokkuudestaan puheenjohtajaksi oli ilmoittanut Nora Viljaniemi. Muita ehdokkaita tehtävään ei ilmoittautunut. Nora Viljaniemi kertoi itsestään, kysymyksiä ei esitetty.

Todettiin, että seuran johtokunnan puheenjohtajaksi on valittu Nora Viljaniemi.

Johtokunnan varsinaisten jäsenten vaalit

Ennen kokousta ehdokkuudestaan olivat ilmoittaneet Tania Piekkanen ja Alina Kantola. Muita ehdokkaita tehtävään ei ilmoittautunut.

Alina Kantola ja Tania Piekkanen esittelivät itsensä. Keskustelussa Jussi Heinonen esitti kysymyksen Tania Piekkasen toimimisesta  seuran palkattuna toimihenkilönä ja samaan aikaan seuran hallituksessa. Tania Piekkanen kertoi keskustelleensa asiasta Patentti- ja rekisterihallituksen asiantuntijan kanssa ja varmistaneensa, että se on laillista.

Todettiin, että seuran johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi on valittu Tania Piekkanen ja Alina Kantola. 

Todettiin, että kokouksen on päätettävä kenen aiempien johtokunnan jäsenten paikalle uudet valitut varsinaiset jäsenet tulevat, jotta on selvää kumpi valituista on sääntöjen mukaisesti erovuorossa seuraavassa kevätkokouksessa. Keskusteltuaan keskenään Tania Piekkanen ja Alina Kantola sopivat, että Alina Kantola olisi ensimmäisenä erovuorossa. 

Täten todettiin, että Tania Piekkanen on valittu kahdeksi toimintavuodeksi ja Alina Kantola on valittu yhdeksi toimintavuodeksi.

Johtokunnan varajäsenen vaalit

Ennen kokousta ehdolle seuran johtokunnan varajäseneksi oli asettunut Susanna Kuokkanen-Shrestha. Muita ehdokkaita tehtävään ei ilmoittautunut. 

Susanna Kuokkanen-Shrestha esitteli itsensä. Keskustelun aikana Sirja Rytkönen kysyi, olisiko Susanna Kuokkanen-Shrestha valmis osallistumaan johtokunnan toimintaan yhtä aktiivisesti, kuin johtokunnan varsinaiset jäsenet. Susanna Kuokkanen-Shrestha vastasi, että kyllä hän pystyisi olemaan aktiivisesti mukana.

Todettiin, että Susanna Kuokkanen-Shrestha on valittu johtokunnan varajäseneksi kahdeksi toimintavuodeksi.

Keskusteltiin siitä, kuinka suuri on johtoryhmän jäsenten määrä ja todettiin, että seuran sääntöjen mukaan kokoonpano voi olla puheenjohtaja ja 2-5 jäsentä ja varajäsen. Kokoonpanosta voidaan äänestää toimintakausittain aina erikseen tarpeen mukaan.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.52.