Kutsu seuran kevätkokoukseen

5.5.2022

Kutsu Vantaa Diving ry:n vuosittaiseen kevätkokoukseen

Aika: torstai 19.5.2021 klo 18.00 alkaen

Paikka: Google Meet -kokous, online

https://meet.google.com/rqw-zgkv-cim


Käsiteltävänä sääntöjen mukaiset asiat:

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle

  a. puheenjohtaja

  b. sihteeri

  c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

  d. kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet (tietoa äänioikeutetusta jäsenestä)

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

6. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

9. Valitaan johtokunnan jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

10.Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia

11.Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

12.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13.Päätetään kokous

TERVETULOA!

Täydentäisimme mielellämme myös johtokunnan kokoonpanoa, joten laita toki viestiä, jos olisit kiinnostunut toimimaan johtokunnassa mukavassa seurassa.

Terveisin,

Patrik Söderström (patrik.soderstrom.vantaadiving@gmail.com)

Johtokunnan puheenjohtaja

Uimahyppyseura Vantaa Diving ry