Vakuutus

Harrastusta varten pitää olla voimassaoleva vakuutus. Seuran kautta voi ostaa Uimaliiton tarjoaman Vesipetovakuutuksen, joka maksaa 10 €.

Tarjolla on kaksi vaihtoehtoa; toinen vakuutus otetaan kesän harrastusta/kesäleiriä varten ja toinen syyskaudella alkavaan/jatkuvaan harrastukseen. Kesää varten otettavan vakuutuksen voimassaolo päättyy 31.8.2021. Syyskautta varten otettavan vakuutuksen voimassaolo alkaa aikaisintaan 1.9.2021 ja päättyy 31.8.2022. Syksyllä otettava vakuutus kattaa siis syys-, kevät- ja kesäkauden.

Vakuutukset astuvat voimaan, kun Vantaa Diving on sen virallisesti Uimaliitosta ostanut. Vakuutus on voimassa kurssin tai leirin alkaessa, jos pyyntö (ilmoittautuminen) vakuutuksesta on tehty 7 päivää ennen kurssin/leirin alkamista.

Vakuutusta varten tarvitaan vakuutettavan koko henkilötunnus. Oston yhteydessä tulee ilmoittaa henkilötunnuksen loppuosa. Tarkempi ohje löytyy, kun valitset alta vakuutuksen.