Aikuinen - Liiku sellaisena kuin olet!

5.7.2017

Energiaa ja tasapainoa tähän ikään!
Energiaa ja tasapainoa tähän ikään!
Liiku sellaisena kuin olet - Dive into something new!
Liiku sellaisena kuin olet - Dive into something new!

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma on myöntänyt Vantaa Divingille tukea aikuisliikunnan kehittämiseen. Syksyllä käynnistyvän "Energiaa ja tasapainoa tähän ikään" -hankkeen tavoitteena on lisätä aikuisten liikunnan määrää seurassa. Tukisumma on 2000€.

Hankkeen myötä seurassa panostetaan aikuisten uimahyppyryhmiin sekä aloitetaan uudenlaisia aikuisten liikunta- ja hyvinvointiryhmiä. Ryhmissä järjestetään alku- ja lopputestit, luodaan harjoitusohjelmat osallistujien edellytysten ja tavoitteiden mukaan sekä seurataan liikunnan määrää. Harjoittelu toteutetaan eri ryhmissä, joita ovat monilajiryhmä (esim. vesiliikunta, sauvakävely, lihaskunto) sekä uimahyppyryhmät erikseen aloittelijoille ja edistyneemmille.

Hankkeen myötä pyrimme kehittämään aikuisliikuntaa Vantaa Divingin erityisosaamisen mukaisesti, eli:

  • Yksilöllinen ohjaus jokaisen omien edellytysten ja omien tavoitteiden mukaisesti
  • Monipuolisuus motoristen taitojen kehittämisessä
  • Tasapainon, kehonhallinnan ja liikunnallisen itsetuntemuksen kehittäminen
  • Henkisten voimavarojen tunnistaminen ja kehittäminen liikunnan tukena, esimerkiksi jännityksen ja pelon hallinta ja voittaminen.

Harjoittelu sisältää esimerkiksi aikuisliikkujille erityisen tärkeitä lihaskuntoa ja tasapainoa kehittävää akrobatia- ja trampoliiniharjoittelua jokaisen omalla tasolla. Ryhmäkoko on 6-10 henkilöä / ohjaaja ja harjoituksen kesto 1-1,5h/kerta. Osallistujia neuvotaan liikunnan ja hyvinvoinnin seurantaan, itselle sopivien tavoitteiden asettamiseen sekä järjestetään palautetilaisuus.

Jokaisella ryhmällä on nimetty vastuuvalmentaja ja lisäksi ryhmissä toimii vertaisohjaajia. Ryhmiä valmentavat ammattivalmentajat:

Uimahypyt, Aikuisten alkeisryhmä: Valmentaja Paula Arajärvi

Uimahypyt, Aikuisten jatkoryhmä: Valmentaja Jenna Venäläinen

Lisätietoja llmoittautuminen

Monilajiryhmä ja Omatoimiryhmä: Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen elokuun aikana.

Kaikki myönnetyt KKI-hanketuet löytyvät täältä.

Lue lisää Kunnossa kaiken ikää ohjelmasta.